VII. ročník

BEH V RAJI 2024

24.5. - 25.5.2024 - Dobšinská Ľadová Jaskyňa

 

ŠK DOBŠINÁ organizuje VII. ročník Behu v raji

Dátum a miesto konania: 24-25.5.2024, piatok a sobota, Dobšinská Ľadová Jaskyňa

Piatok 24.5.2024 – intervalový štart

Čas štartu
17:30 – Prológ– Výbeh od parkoviska ku Dobšinskej ľadovej Jaskyni – 1 km . Čas štartu:17:30 hod

 

Sobota 25.5.2024 – hromadný štart

Čas štartu pre 10 km: Čas štartu pre 5 km: Čas štartu pre Nordic Walking:
11:00 11:05 11:05

Partneri podujatia:

KOCR Košice región turizmus
Obec Stratená
OOCR Slovenský raj & Spiš

Prezentácia:

Prezentácia pretekárov bude v budove TIC
Piatkový prológ : od 16:00 do 17:15
Sobotné preteky: od 8:00 do 10:40

Upozornenie:

Vzhľadom na čiastočnú uzávierku cestnej premávky je potrebné, aby ste sa na miesto konania sobotných pretekov dostali do 10:20 hod. O 10:40 bude ukončená prezentácia pretekárov.

Registrácia: www.behvraji.sk

Informácie: skdobsina@gmail.com

Web: www.behvraji.sk

Organizačný výbor

Riaditeľ pretekov:  Mgr. Stanislav Holienčík
Predseda organizačného výboru: Ing. Richard Macháň
Veliteľ trate: Mgr. Miroslav Plichta

Štartovné:

Prológ – piatok 24.5.2024

do 25.5.2024 v deň pretekov na mieste 24.5.2024
11 € 12 €

Hromadný štart – sobota 25.5.2024

do 30.4.2024 1.5.-22.5.2024 v deň pretekov na mieste 25.5.2024
14 € 18 € 22 €

Zvýhodnené štartovné na obidva dni

do 22.5.2024
20 €

Štartovné môžete uhradiť do 22.5.2024 platobnou kartou alebo bankovým prevodom podľa pokynov pri registrácii alebo dňa 24.5 resp 25.5.2024 priamo na mieste v hotovosti.

Štartovné sa v prípade neúčasti na pretekoch nevracia. Pretekár dostane možnosť si vyzdvihnúť štartovací balíček. 

V cene štartovného na piatok je:

 • nápoj a teplé jedlo podľa ponuky
 • štartovný balíček

V cene štartovného na sobotu je:

 • čelenka z funkčného materiálu s logom Beh v raji, slovenským znakom a logom sponzora (pre prvých 300 registrovaných)
 • nápoj + bageta
 • občerstvenie na trati
 • občerstvenie po dobehnutí do cieľa
 • prekvapenie od sponzorov
 • propagačné materiály

Trate:

Piatok

 • Výbeh z Parkoviska 1 km ku Dobšinskej ľadovej jaskyni. Trať povedie lesným chodníkom. Profil kopcovitý.

Sobota

 • 10 km rovinatá trať povedie po hlavnej ceste smerom na obec Stratená, Stratenským kaňonom a naspäť
 • Preteká sa za čiastočne uzavretej cestnej premávky. Pre bežcov je vyhradený jeden cestný pruh.
 • 5 km trať – otočka v polovici 10-tky
 • Celkové prevýšenie na trati je 40m.

Kategórie: 10 km                                          

 • kat. Absolútne poradie – Muži, 10 km
 • kat. Absolútne poradie – Ženy, 10 km
 • kat. B Muži (1984 – 1975), 10 km
 • kat. B Ženy (1984 – 1975), 10 km
 • kat. C Muži (1974 – 1965), 10 km
 • kat. C Ženy (1974 – 1965), 10 km
 • kat. D Muži (1964 – starší), 10 km
 • kat. D Ženy (1964 – staršie), 10 km

Kategórie: 5 km                                          

 • kat. Absolútne poradie – Muži
 • kat. Absolútne poradie – Ženy

Kategórie: Nordic Walking 5 km

 • kat. Absolútne poradie – Muži
 • kat. Absolútne poradie – Ženy

Kategórie: Piatkový prológ

 • kat. Absolútne poradie – Muži
 • kat. Absolútne poradie – Ženy

Ceny:

Finančné a vecné ceny.

Vyhodnotenie :

 • Piatok – po ukončení pretekov
 • sobota – po ukončení pretekov

Ďalšie dôležité upozornenia:

Všetci účastníci behu sú povinní dodržiavať pokyny organizátorov.
Je zakázané behať s kočíkom, do prevádzať pretekárov na trati (bicykel, korčule, kolobežka, atď.).
Časový limit pretekov je 1 hod. 30 min čiže o 12:30 budú preteky ukončené

Zaplatené štartovné sa späť nevracia.  V prípade choroby/zranenia po dohode s organizátorom môže za seba pretekár nominovať iného účastníka. Zmena pretekára v štartovnej listine je možná len do 22.5. 2024

Pri prezentácii na podujatie predloží účastník preukaz totožnosti spolu s potvrdením o účasti/súhlasom dotknutej osoby, ktoré obdrží na email po pridelení štartového čísla. Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť. Zároveň prehlasuje, že jeho zdravotný stav a fyzická kondícia mu umožňuje absolvovať preteky, a že bude počas celého podujatia dodržiavať zásady fair-play, pokyny organizátorov a polície.

Počas pretekov sú účastníci povinní mať štartovné číslo viditeľne pripevnené vpredu na trupe. Číslo nemôže byť upevnené na iných častiach tela (na nohe, chrbte a pod.). Len účastníci s viditeľným štartovným číslom majú prístup na občerstvenie na tratiach. Z dôvodu bezpečnosti pretekárov je zakázané používať počas pretekov slúchadlá.

V prípade, že vo vyhlásenej kategórii bude menej ako 5 registrovaných účastníkov, daná kategória sa “omladí” a zlúči s najbližšou možnou

Poistenie:

Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. 

Pravidlá Nordic walking súťaže :

Povolená je len chôdza. Vždy je na zemi súčasne jedna noha a jedna palička. Pretekárom sú povolené len palice určené na nordic walking.

Pretekári sú povinní dodržiavať fair-play, hlavne :

 1. Dodržiavanie pravidiel a propozícií podujatia.
 2. Dodržiavanie pokynov a rozhodnutí hl. organizátora a usporiadateľov.
 3. Zákaz brzdenia rýchlejšieho pretekára na trati pretekov.
 4. Pomoc zranenému pretekárovi, alebo inému účastníkovi podujatia.
 5. Zákaz používania vulgarizmov.
 6. Zákaz správania sa obmedzujúceho iných pretekárov a i.

  E-mail: skdobsina@gmail.com              WEB: www.behvraji.sk

   

  Partneri

  Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.