VII. ročník

BEH V RAJI 2022

V roku 2022 sa uskutoční iba Dobšinská desiatka

 

10 km

5 km